Session Puzzles - וקטורים עקיפים לתקיפת מערכות

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 16 הורדות: 894
מאמר זה הוא תרגום לעברית של המאמר המעולה שפורסם על ידי שי חן. במאמר מציג שי סוג חדש של וקטור לתקיפת מערכות אינטרנט אפליקטיביות שעד לאחרונה נחשב כלא אפשרי. המונח Session Puzzle מתאר חשיפה אשר מאפשרת לפורצים לבצע שלל התקפות המבוססות על שינוים המבוצעים בזיכרון הזמני (או הקבוע) בצד השרת (Session) המשויך למשתמש ספציפי.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד