Kernel-Mod Rootkit

מאת אורי להב
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 14 הורדות: 867
במאמר זה אורי יציג מימוש של טכניקה להסתרת קבצים ותהליכים ספציפיים על-ידי Rootkit שרץ ב-Ring0. הטכניקות הוצגו בעבר במאמר של אורי (Zerith) ובמאמר זה אורי (vbCrLf) מימש אותם ומביא לנו מאמר פרקטי ומעולה.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד