Chasing Worms II - NzmBot

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 14 הורדות: 905
במאמר זה, מאמר שני בסידרה, אפיק מציג חקירה "פסיבית" (יחסית) על אירוע התקפת בוטי Enzyme. מתוך המאמר ניתן להבין כיצד לזהות מקרים כאלה, וכיצד ניתן לחקור אותם בכדי ליזום תקיפה על אותה הרשת.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד