NTFS ADS Magic Tricks

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 10 הורדות: 984
ADS הוא נושא מאוד מעניין ושנוי במחלוקת במערכת הקבצים NTFS. התמיכה ב-ADS מאפשר למשתמש לבצע מספר דברים מעניינים מאוד הקשורים לאבטחת מידע. מאמר זה סוקר מספר מאפיינים בנושא.

תגיות:

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד