Chasing Worms (Koobface Pwning)

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 19 הורדות: 971
מאמר המציג ניתוח מקיף ומפורט של התולעת החברתית Koobface, הניתוח כולל הצגת הפעולות שמבצעת התולעת, דרכי פעולת ה-Payloads שהיא מורידה למחשב, דרכי הפצתה, איתור ה-DropZone המשמש אותה והשבתתו.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד