קבצי הרצה בתקופות השונות

מאת יוסף רייסין
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 12 הורדות: 1271
המאמר מקנה לקורא הבנה מעמיקה על קובץ הרצה, קריאות לפונקציות, ספריות וקומיפלציה תוך כדי דגש על ההתפחות שלהם לאורך ההיסטוריה. כמו כן הוא מכיל מדריך להידור קוד-מקור באסמבלי.
מאת: Gal Oren

Great article!

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'Replace'

/document-details.asp, line 513