Meta Data – פירורי מידע לאויב שלך

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 13 הורדות: 2340
המונח Meta Data הוא אחד מהמונחים החשובים ביותר בעולם ניהול המידע. שימוש נכון ב-Meta Data יכול לשפר משמעותית את יכולת הנגישות למידע, ואת אפקטיביות השימוש באותו מידע. המשמעות המילולית של המונח היא "מידע על מידע", כלומר שדות מידע שמוסיפים (אוטומטית או ידנית) למידע.

תגיות:

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד