Manual Packing

מאת הלל חימוביץ'
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 6 הורדות: 2487
הצגת דרך מעניינת לביצוע Packing על קבצים בינארים וכך לשנות את חתימתם הדיגיטלית, כולל הדגמה שלב אחרי שלב על קובץ דוגמא.
מאת: מוישה אופניק

נחמד - אך אנטי וירוסים אינם פראירים

הם יכולים להפעיל מגוון שיטות של הפעלת ה-EXE בסביבה מוגנת ולהמתין שהקוד שלכם יפתח את ההסתרה שעשיתם לקובץ. האנטי וירוס יזהה שינוי בקוד התוכנית ויסרוק את הבתים שהשתנו אל מול חתימה - והופ! הוירוס (או מה שלא יהיה) זוהה...
שיתוף:
| עוד