PHP Injection

מאת מתן צור
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 4 הורדות: 12138
המסמך סוקר פרצת אבטחה שמופיעה רבות באתרים מבוססי PHP. מדובר בהתקפה של הזרקת קוד PHP זדוני, והרצתו על השרת הפגיע. המסמך סוקר את הבסיס לביצוע ההתקפה, בדיקת פגיעות של אתר, דרכי ההתקפה, ודרכי ההגנה.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד